Værdier

Vi lægger stor vægt på

  • At se muligheder frem for begrænsninger
  • At have et fast personale med overskud til det enkelte barn
  • At dit barn skal forholde sig til så få voksne som muligt
  • En stabil og sammenhængende hverdag
  • Nærvær, tillid og åbenhed

Kontakt os